skip to Main Content

Konusarakogren.com ile İngilizce Eğitimi

Konuşarak ingilizce öğrenmekYabancı dil öğrenmek için öğrenilecek dil ile ilgili geniş bir gramer yapısına sahip olmak gereklidir. Kelime yapıları, cümle kuruluşları, zamanlara göre fiil çekimleri, olumsuz ve soru cümlelerinde fiillerin ve yardımcı fiillerin farklı durumlarda nasıl kullanılacağını bilmek dile hâkim bir şekilde cümleler kurabilmek adına çok önemlidir. Cümle kurulumunda belirli kalıplar olsa da, farklı kelimeler bir arada kullanıldığında çok farklı anlamlar oluşabilmekte, bu da test çözerek de değil de daha fazla konuşarak zihinlere yerleştirilebilmektedir. Quizler bu anlamda konular hakkında öğrenilenleri ölçme ve yerleştirme konu başlıkları içerisinde faydalı eğitim destekleri olmakta, rahat bir şekilde ingilizce konuşabilmek adına gramer aşamasındaki tüm konuların teorik olarak çok iyi öğrenilmesi gereklidir. İngilizce Edatlar da gramer konuları içerisinde yer almakta ve bazı durumlarda kelimelere yer niteliği, bazı durumlarda kelimelere zaman niteliği katmaktadır. Türkçe’de ekler kelimelerin sonuna gelmekte bu açıdan dilimizin nitelikleri sayılırken sondan eklemeli bir dil olarak tanımlanmaktadır. İngilizce ise tam tersi olmakta ekler kelimelerin başına gelmekte, cümlenin yüklemi de öznesi ile birlikte cümlenin başında kullanılmaktadır.

Edatlar genellikle etkiledikleri isimlerden önce gelseler de bazı durumlarda sonlarında da kullanılmaktadır. Edat olarak kullanılan birden fazla kelime bulunmakta ve genel olarak hangi anlamlarda ve nasıl kullanıldıklarını iyi bir şekilde öğrenmek, pratik esnasında çok fazla etkili olmaktadır. In, içinde anlamı ile kullanılan bir edat olmakta ve cümle içerisinde kelimelerden önce kullanılmaktadır. John is in the calssroom- John sınıfın içindedir- anlamında kullanılmakta ve genel olarak yer belirtmek amaçlı cümlelerde kelimelere nitelikler katmaktadır. Into, içinde anlamında bir edat olmakta ve nitelediği isme farklı anlamlar katabilmektedir. Hatta cümle içerisinde kendi anlamı ile değil de nitelediği isme göre anlamlanmaktadır. Mary fellinto the sea- Mary denize düştü- cümlesinde deniz kelimesini nitelemiş ve denizin içinde yerine denize anlamında cümleye nitelik kazandırmaktadır. Bunlar dışında Under, below, above, behind, before gibi çok fazla edat olarak kullanılan kelime bulunmakta, cümle kurulumlarında standart olan kelimelere farklı anlamlar yükleyerek amacına uygun cümle kurulumları ortaya çıkarmaktadır. Pratikte çok daha akıcı konuşabilmek için İngilizce tenslerin çok iyi öğrenilmesinin yanında deyimler, atasözleri, mektuplar, saatler, mevsimler, hikâyeler gibi farklı bölümlerdeki kalıplarında çok iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekli olmaktadır. İngilizce atasözleri ve anlamları, bölümü içerisinde öğrenilmesi gereken çok fazla detay bulunmakta, özellikle mecazi anlamlarda kullanılan atasözlerinin ezberlenmesi okurken ve konuşurken anlam çıkarmaya çalışıldığında çok fazla işe yarayacaktır.

Kelime anlamlarından bağımsız olarak cümle anlamları bulunan atasözleri arasında cleanliness is nexttogodliness- temizlik imandandır-; sparetehrod and spoil the child- kızını dövmeyen dizini döver- gibi ortak olarak kullanılan atasözleri de bulunabilmektedir. Atasözleri ve ödeyişler konuşma esnasında cümlelere derinlik katan kelime öbekleri olmakta, bir dile tamamen hâkim olarak konuşabilmek için atasözleri ve deyimlerin de bilinmesi gerekli olacaktır. Özellikle kelime ezberlerinin yanına atasözü ve deyim gibi standart kalıpların ezberlenmesi gerekliliği oluşturulduğunda pratik alanında kısa sürede çok önemli mesafeler kat edilebilecektir. Never put offtilltomorrowwhatyou can do today- bugünün işini yarına bırakma anlamında olmakta, kelimeleri tek tek anlamlandırmak atasözünü katletmek anlamına gelmektedir. Konuşarak yapılan pratikler esnasında bu söz öbekleri çok daha sağlam bir şekilde zihinlere yerleşebilmekte ve ileri düzeylerde konuşma anlamında çok fazla getiriler ortaya çıkarılmaktadır. Dil eğitimin temelinde teori ve pratik kısımları bulunmakta, bireyler her iki kısmı da birlikte yürüterek dil seviyelerini başlangıç düzeylerinden ileri düzeylere çıkarabileceklerdir. Bu özelliklerin tam olarak konuşmaya yerleşmesi sürekli kullanıldığında çok daha kısa zaman alacaktır. Yurt dışı eğitimleri standart cümle kurmaların yanında profesyonel olarak iş yapma seviyesine çıkarmakta, yeterli imkânlar sağlandığında oturulduğu yerde de aynı etkiyi sağlayacak eğitimler verilebilmektedir. Konuşarak öğren sistemi de bu şekilde bir sistem olmakta ve pratiğe verilen ağırlık sayesinde kursiyerlerin dil seviyeleri çok hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir.

Yeni yazılarımı Instagram'da duyuruyorum. Takip et, iletişimde kalalım ✔️

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni yorumları e-posta aracılığıyla bana bildir. Ayrıca yorum yapmadan da abone olabilirsiniz.

Bölüyorum ama…

Bu yazı ilgini çekmiş görünüyor.
Yeni yazılarımı Instagram’da duyuruyorum. Takip et, etkileşimde kalalım.

Bünyamin Kapıcıoğlu Instagram

Back To Top