skip to Main Content

Sıcak Daldırma Galvaniz Sektöründe Etkin Pazarlama

Bu makale Erol Ayyıldız tarafından HızlıAdam için hazırlanmış özgün bir çalışmadır

SICAK DALDIRMA GALVANİZ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM ve PAZARLAMA FAALİYETLERİ UYUMUNUN FİRMALARIN REKABET EDEBİLİRLİĞİNE VE KARLILIĞINA ETKİSİ

Demir-çelik metallerin yaklaşık 450 derece sıcaklıkta eritilmiş çinkodan ve destekleyici kimyasalların karışımından oluşan galvaniz ocaklarına daldırılması yöntemine sıcak daldırma galvaniz denir. Çinkonun korozyondan  koruyucu özelliği nedeniyle galvanizleme işlemi metallerin yaşam ömrünü uzatır.

Fason üretim modeli olarak gördüğümüz sıcak daldırma galvaniz işlemi adını araştırmaları ile buluşun sahibi olarak görülen Luigi Galvani’den alır. Kayıtlara geçmiş ergimiş çinko ocağına demirin batırılması yöntemiyle yapılan ilk resmi çinko kaplama deneyi Fransız kimyager P.J. Malouın tarafından 1742 yılında yapılmış ve Fransız Kraliyet Akademisi’ne sunulmuştur. (1)

Tarihsel süreçten bugüne geldiğimizde dünyada yüzyıldan uzun zamandır yoğun olarak kullanılan bu yüzey kaplama işlemi ülkemizde de son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı hızla artmaktadır.

Şirketler kurum kültürü oluşturmak amaçlarını gerçekleştirebilmek için en önemli aşama olarak şirketi geleceğe taşıyacak ortak hedefler belirleyip ekibi o hedefe aynı senkronizasyonla yönlendirebilmelidirler. Bu süreçte kurum kültürü etkileşimlerini aşağıdaki unsurları dikkate alarak tanımlamak gerekiyor.

 • Kişisel arkadaşlık
 • Takım arkadaşlığı
 • Estetik değerler
 • Alışveriş ilişkileri
 • Fiziksel düzen
 • Alt-üst ilişkileri
 • İyi/kötü olaylarda davranışlar
 • Kaynak kullanım ve tasarruf
 • Grup ilişkileri
 • Emretme, iş yaptırma (2)

Kurumsallaşma yolunda her organizasyonda olduğu gibi özellikle emek yoğun iş modellerinde kurum kültürünün oluşturulması ve yönetimi önemli bir gerekliliktir. Bu gerekliliği önemsemeyen organizasyonlarda kişisel ve birimler arası çatışmaların gelişmesi önlenemez. Önlem alınmazsa bu durumun çatışmanın şiddetine bağlı olarak orta ve uzun vadede organizasyonun varlığını tehdit eder hale geleceğini söylemek yanlış bir değerlendirme olmaz.

Bu çalışmada organizasyonların faaliyetini tamamlama sürecinde karlılığı etkileyen önemli bir sorun olan üretim ve pazarlamanın uyumsuzluğun etkilerini değerlendireceğim. Bu önermeyi verilerle örnek çözümlemeler yaparak sizlere açıklıyor olacağım.

Aşağıda ifade edeceğim örnekler üretim ve pazarlamanın uyumunun öneminin anlaşılması için yeterli olacaktır. İki birimin uyumunun sonuçlarına 2 ana etkenle bakalım.

 • Çinko sarfiyatı

Üretilmek üzere kabul edilen ürünün pazarlama tarafından öngörülen çinko sarfiyat yüzdesi ile üretimin bu üretimi gerçekleştirme yüzdesinin karşılaştırmalı olarak karlılığa etkilerini aşağıdaki örneklerle açıklıyor olacağım.

Çinko kg maliyetinin her iki örnek için de 6 TL ve galvaniz satış fiyatının 1.10 TL olduğunu kabul ederek hesaplama yapılacaktır.

Örnek 1’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü çinko sarfiyatı yüzdesi %8 iken üretim sonucu gerçekleşen sarfiyat %9 olarak görülüyor. Bu durumun karlılığa etkisi %5,45 kar kaybı olarak ortaya çıkmaktadır.

1

Örnek 2’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü çinko sarfiyatı yüzdesi %9 iken üretim sonucu gerçekleşen sarfiyat %8 olmuştur. Bu durumun karlılığa etkisi %5,45 kar artışı olarak ortaya çıkmaktadır.

2

 • Sal Ağırlığı

Şirketin karlılığını etkileyen diğer unsur da sal ağırlığıdır. Aşağıda görülen verilerden faydalanarak örneklemelerle konuyu açıklayacağım. Alttaki tablodaki verilere sahip olduğumuzu düşünerek örnekleri çözümleyeceğim.

Galvaniz satış fiyatı 1,10 TL olarak kabul edilmiştir.

3

Aynı zaman diliminde sal ağırlıklarının farklı olması durumu

Örnek 1-1’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü sal ağırlığı 1.000 kg iken üretim sonucu gerçekleşen sal ağırlığı 900 kg olmuştur. Bu durumun karlılığa etkisi %3,64 kar kaybı olarak ortaya çıkmaktadır.

4

Örnek 1-2’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü sal ağırlığı 900 kg iken üretim sonucu gerçekleşen sal ağırlığı 1.000 kg olmuştur. Bu durumun karlılığa etkisi %3,64 kar artışı olarak ortaya çıkmaktadır.

5

Farklı zaman dilimlerinde sal ağırlıklarının aynı olması durumu

Örnek 2-1’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü askılama süresi 15 dk iken üretim sonucu gerçekleşen askılama süresi 16 dk olmuştur. Bu durumun karlılığa etkisi %2,27 kar kaybı olarak ortaya çıkmaktadır.

6

Örnek 2-2’de görüldüğü üzere pazarlamanın satış aşamasında öngördüğü askılama süresi 16 dk iken üretim sonucu gerçekleşen askılama süresi 15 dk kg olmuştur. Bu durumun karlılığa etkisi %2,27 kar artışı olarak ortaya çıkmaktadır.

7

Yukarıda örneklemesini yaptığımız çalışmaları farklı durumlarda tek başına veya her durumun karışık bir şekilde bir arada bulunduğu örneklerle çoğaltabiliriz. Ancak çalışmamızın amacı pazarlama ve üretim birimleri arasındaki uyumun öneminin anlaşılmasıdır.

Elde edilen veriler ışığında şirket yöneticileri işletme stratejilerini oluştururlarken;

 • Üretim ve pazarlama bölümü stratejilerine önem vermelidirler.
 • Üretim ve pazarlama bölümlerinin yardımlaşma ve iletişimine uygun bir ortam geliştirmelidirler.
 • Yalnızca bu bölümler arası değil diğer işletme fonksiyonları arası işbirliklerini de desteklemelidirler.
 • Gerek üretim ve pazarlama stratejilerine önem vererek gerekse diğer yöntemleri kullanarak bu bölüm çalışanlarının morallerini yüksek tutmalıdırlar. (3)

Galvanizleme faaliyetinde üretim ve pazarlamanın uyumunun sağlanması ve sürecin bir sistem olarak sürdürülebilir olması gerçekleştiğinde bunu başaran şirket için gerçekçi hedeflerle bütçe yapma imkanı ortaya çıkacaktır.

Burada süreçte uyumun sağlanması için iş süreç takip programlarından yararlanmak işimizi kolaylaştıracaktır ve kişiye bağlı kalmadan sürdürülebilir bir sistem olarak uzun dönemli fayda sağlayacaktır. Bu tip programların bir diğer faydası da anlık veri değerlendirmesine bağlı olarak hızlı kontrol ve karar verme imkanı sağlarlar.

Pazarlama ve üretim bölümleri çalışanlarının uyumlu olması gerek dolaylı olarak gerekse doğrudan şirketlerin rekabetçi yapılarını ve kâr potansiyellerini olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca strateji oluşturma aşamasındaki pazarlama ve üretim bölümlerinin stratejilerine verilen önem düzeyinin de üretim/pazarlama arakesiti uyumu ve diğer araya giren değişkenler vasıtasıyla işletmelerin kâr potansiyelini etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. (3)

Yönetimin sonucu değerlendirmesi sonrası durumu iyileştirmek adına alacağı kararların doğruluğuna bağlı olarak organizasyonun geleceği de belirlenmiş olur.

Yazan: Erol Ayyıldız

Sıcak Daldırma Galvaniz

Kaynakça:

 • Mekapsan Galvaniz. “Galvaniz Tarihçesi” “http://www.mekapsangalvaniz.com/galvanizin-tarihcesi”
 • Karayalçın, İ. İlhami. “İş hayatında kültür ve davranış ilkeleri” “http://www.urundul.com.tr/makaleshow.asp?id=13”
 • Ayyıldız, Hasan-Cengiz, Ekrem.”Üretim/Pazarlama Bölümleri Arasındaki Uyumun Firmaların Rekabetçi Yapısı ve Kar Potansiyeli Üzerindeki Etkisi” 

 

4 Yorum
  1. Bu makale işinin uzmanı Erol Ayyıldız tarafından HızlıAdam’da yayınlanmak üzere hazırlanmıştır. Şahsen bu sektörde deneyim sahibi olmadığım için devamı konusunda söz veremem 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni yorumları e-posta aracılığıyla bana bildir. Ayrıca yorum yapmadan da abone olabilirsiniz.

Back To Top